Babbit DD- 128 - History

Babbit DD- 128 - History

Babbit

(DD-128: dp. 1211; 1. 314'5", b. 31'8"; dr. 9'4"; s. 35
k.; cpl. 136; a. 4 4", 2 3", 12 21" TT.; cl. Tattnall )

Babbit (DD-128) was launched 30 September 1918! New York Shipbuilding Corp., Camden, N. J.; sponsored by Miss Lucile Burlin; commissioned 24 October 1919, Commander W. W. Eberle in command; and reported to the Pacific Fleet Babbit served with the Pacific Fleet on maneuvers and exercises until going out of commission at San Diego 15 June 1922. Upon recommissioning 4 April 1930, Babbit reported to the Pacific Fleet and served along the west coast until February 1931 when she proceeded to the Atlantic. Between February 1931 and May 1932 she operated with Destroyer Squadron, Scouting Force, along the eastern seaboard, in the West Indies, the Gulf of Mexico, and in the Canal Zone. During May 1932 April 1933 Babbit served at the Naval Torpedo Station, Newport, and made a cruise to Chile conducting exercises with experimental torpedoes. She was assigned to Rotating Reserve Destroyer Squadron 19 at Norfolk between 25 May and 20 October 1933 and then assumed reduced commission status until January 1935. While in this status she operated with the Training Squadron, Scouting Force, training reserves. For a brief period between January and May 1935 she returned to Rotating Reserve Destroyer Squadron 19.

Placed in full commission 15 May 1935 Babbit served with the Midshipmen's Coastal Cruise Detachment and then, for two years, with the Special Service Squadron in the Cuban-Puerto Rican area. In April 1939 she participated in the opening of the New York World's Fair. Subsequently she was attached to Destroyer Squadron 27 Patrol Force, on Neutrality Patrol and convoy escort duty along the Atlantic and Caribbean coastlines.

During World War II Babbit operated as a convoy escort in the waters off Iceland, along the east and gulf coasts of the United States and In the Caribbean. Between 10 March 1943 and 21 March 1944 she also completed five trans Atlantic escort crossings one to England and four to North Africa.

On 2 February 1945 Babbit reported to the Underwater Sound Laboratory, New London, Conn., for experimental sonar work. On 10 June 1945 her classification was changed to AG-102. She remained on experimental duty until December 1945 when she entered New York Navy Yard for pre-inactivation overhaul. Babbit was decommissioned 25 January 1946 and sold 5 June 1946.

Babbit received one battle star for the escort of Convoy SC-121.


DD-128 Babbitt

Babbitt (DD-128) was launched 30 September 1918 at New York Shipbuilding Corp., Camden, N. J. sponsored by Miss Lucile Burlin commissioned 24 October 1919, Commander W. W. Eberle in command and reported to the Pacific Fleet.

Babbitt served with the Pacific Fleet on maneuvers and exercises until going out of commission at San Diego 15 June 1922. Upon recommissioning 4 April 1930, Babbitt reported to the Pacific Fleet and served along the west coast until February 1931 when she proceeded to the Atlantic. Between February 1931 and May 1932 she operated with Destroyer Squadron, Scouting Force, along the eastern seaboard, in the West Indies, the Gulf of Mexico, and in the Canal Zone. During May 1932 April 1933 Babbitt served at the Naval Torpedo Station, Newport, and made a cruise to Chile conducting exercises with experimental torpedoes. She was assigned to Rotating Reserve Destroyer Squadron 19 at Norfolk between 25 May and 20 October 1933 and then assumed reduced commission status until January 1935. While in this status she operated with the Training Squadron, Scouting Force, training reserves. For a brief period between January and May 1935 she returned to Rotating Reserve Destroyer Squadron 19.

Placed in full commission 15 May 1935 Babbitt served with the Midshipmen's Coastal Cruise Detachment and then, for two years, with the Special Service Squadron in the Cuban-Puerto Rican area. In April 1939 she participated in the opening of the New York World's Fair. Subsequently she was attached to Destroyer Squadron 27 Patrol Force, on Neutrality Patrol and convoy escort duty along the Atlantic and Caribbean coastlines.

During World War II Babbitt operated as a convoy escort in the waters off Iceland, along the east and gulf coasts of the United States and In the Caribbean. Between 10 March 1943 and 21 March 1944 she also completed five trans Atlantic escort crossings one to England and four to North Africa.

On 2 February 1945 Babbitt reported to the Underwater Sound Laboratory, New London, Conn., for experimental sonar work. On 10 June 1945 her classification was changed to AG-102. She remained on experimental duty until December 1945 when she entered New York Navy Yard for pre-inactivation overhaul. Babbitt was decommissioned 25 January 1946 and sold 5 June 1946.


Babbitt được đặt lườn vào ngày 19 tháng 2 năm 1918 tại xưởng tàu của hãng New York Shipbuilding Corporation ở Camden, New Jersey. Nó được hạ thủy vào ngày 30 tháng 9 năm 1918, được đỡ đầu bởi cô Lucile Burlin, và được đưa ra hoạt động vào ngày 24 tháng 10 năm 1919 dưới quyền chỉ huy của Hạm trưởng, Trung tá Hải quân W. W. Eberle.

Trình diện để hoạt động cùng Hạm đội Thái Bình Dương, Babbitt tham gia các hoạt động thực tập và cơ động cho đến khi được cho xuất biên chế tại San Diego vào ngày 15 tháng 6 năm 1922.

Khi được cho nhập biên chế trở lại vào ngày 4 tháng 4 năm 1930, Babbitt vẫn tiếp tục phục vụ cùng Hạm đội Thái Bình Dương dọc theo vùng bờ Tây cho đến tháng 2 năm 1931, khi nó được chuyển sang khu vực Đại Tây Dương. Từ tháng 2 năm 1931 đến tháng 5 năm 1932, nó hoạt động cùng Hải đội Khu trục thuộc Lực lượng Tuần tiễu dọc theo vùng bờ Đông, Tây Ấn, vịnh Mexico và vùng kênh đào Panama. Từ tháng 5 năm 1932 đến tháng 4 năm 1933, nó phục vụ tại Căn cứ Ngư lôi Hải quân Newport, và thực hiện một chuyến đi đến Chile để thực hành cùng các kiểu ngư lôi thử nghiệm. Babbitt được đưa về Hải đội Dự bị Luân phiên 19 tại Norfork từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 1933, rồi quay trở lại chế độ biên chế cắt giảm cho đến tháng 1 năm 1935. Đang khi trong tình trạng này, nó hoạt động cùng Hải đội Huấn luyện thuộc Lực lượng Tuần tiễu, làm nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị.

Trong một giai đoạn ngắn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1935, nó lại được đưa về Hải đội Dự bị Luân phiên 19. Được biên chế đầy đủ trở lại vào ngày 15 tháng 5 năm 1935, Babbitt phục vụ các chuyến đi huấn luyện học viên sĩ quan dọc bờ biển và trong hai năm, cùng Hải đội Đặc vụ tại khu vực Cuba-Puerto Rico. Vào tháng 4 năm 1939, nó tham gia lễ khai mạc của Hội chợ Quốc tế New York và sau đó nó được điều về Hải đội Khu trục 27 thuộc Lực lượng Tuần tra, thực hiện nhiệm vụ Tuần tra Trung lập và hộ tống các đoàn tàu vận tải dọc theo bờ biển Đại Tây Dương và biển Caribe.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ, Babbitt hoạt động như tàu hộ tống các đoàn tàu vận tải tại vùng biển ngoài khơi Iceland, dọc theo bờ Đông và vùng vịnh Mexico của Hoa Kỳ, và tại vùng biển Caribe. Từ ngày 10 tháng 3 năm 1943 đến ngày 21 tháng 3 năm 1944, nó còn hoàn tất năm chuyến đi hộ tống vượt Đại Tây Dương: một chuyến đến Anh Quốc và bốn chuyến đến Bắc Phi.

Vào ngày 2 tháng 2 năm 1945, Babbitt trình diện để hoạt động cùng Phòng thí nghiệm Thủy âm, New London, Connecticut, cho các công việc thử nghiệm kỹ thuật sonar. Đến ngày 10 tháng 6 năm 1945, nó được xếp lại lớp với ký hiệu lườn AG-102. Nó tiếp tục làm nhiệm vụ thử nghiệm cho đến tháng 12 năm 1945, khi nó đi vào Xưởng hải quân New York để chuẩn bị ngừng hoạt động. Babbitt được cho xuất biên chế vào ngày 25 tháng 1 năm 1946 và bị bán để tháo dỡ vào ngày 5 tháng 6 năm 1946.

Babbitt được tặng thưởng một Ngôi sao Chiến trận do thành tích phục vụ trong Thế Chiến II. for the escort of Convoy SC-121


Rare WWII USN Liberty Pass for U.S.S. Babbitt (DD-128)

ARTIFACT: Rare WWII United States Navy Liberty Pass for USS Babbitt (DD-128), which saw much convoy escort service in the Atlantic Ocean. The green pass reads: "U. S. S. BABBIT (IL8).", "No. DECK 3RD", "COMORA, S", "Rate: COX", the body of the card reads: "This entitles the bearer to leave ship on liberty if entitled to liberty and, if ship is at a Navy Yard, to pass through gates. To be shown to O. O. D. when leaving, and dropped in check box on return to ship. Use of this card for other than authorized liberty or by other than the person named is an offense" and the bottom is signed by "U.S.N. Executive Officer. The reverse reads: "Penalty for private use to avoid payment of postage, $300.00". Comora's Liberty Passes came along with two of his USN ID bracelets, see links below.

SIZE: Approximately: 2-7/8" x 2"

MATERIALS / CONSTRUCTION: Green card stock, ink, partial metal edging

MARKINGS: "N. NAV. 493", "4 - 5023"

ITEM NOTES: This is from a USN collection which we will be listing more of over the next few months. MHX15 LFEX10/15

CONDITION: 5+ (Fine-): The liberty pass shows heavy wear and the reverse shows only a partial backing, missing one side of metal edging, overall fine condition.

GUARANTEE: As with all my artifacts, this piece is guaranteed to be original, as described.


McFARLAND DD 237

This section lists the names and designations that the ship had during its lifetime. The list is in chronological order.

  Clemson Class Destroyer
  Keel Laid 31 July 1918 - Launched 30 March 1920

Naval Covers

This section lists active links to the pages displaying covers associated with the ship. There should be a separate set of pages for each incarnation of the ship (ie, for each entry in the "Ship Name and Designation History" section). Covers should be presented in chronological order (or as best as can be determined).

Since a ship may have many covers, they may be split among many pages so it doesn't take forever for the pages to load. Each page link should be accompanied by a date range for covers on that page.

Postmarks

This section lists examples of the postmarks used by the ship. There should be a separate set of postmarks for each incarnation of the ship (ie, for each entry in the "Ship Name and Designation History" section). Within each set, the postmarks should be listed in order of their classification type. If more than one postmark has the same classification, then they should be further sorted by date of earliest known usage.

A postmark should not be included unless accompanied by a close-up image and/or an image of a cover showing that postmark. Date ranges MUST be based ONLY ON COVERS IN THE MUSEUM and are expected to change as more covers are added.
 
>>> If you have a better example for any of the postmarks, please feel free to replace the existing example.

Postmark Type
---
Killer Bar Text

Post Office Established 21 June 1923 - Disestablished 30 January 1931

DD-237. Picture postcard, Madison Square Garden NYC

DD-237. Sailors mail. From the Bob Govern collection.

Post Office Reestablished 1932 - Disestablished 10 May 1935

DD-237. First Day of Commission

DD-237. Reused Official Business enveloped used for Sailor's Mail.

DD-237. Welcome to Cuba, cachet by R.L. Razzette

USCS Postmark
Catalog Illus. CD-1a

DD-237. Last Day in Commissioning. Signed by NMC D.V. Wiltsey, backstamp "Mare Island Station" Vallejo CA dated May 11 1935

Post Office Established 25 January 1941 - Disestablished 30 October 1945

AVD-14. First Day of Postal Service

AVD-14. First Day of Postal Service, cachet by Tazewell G. Nicholson.

AVD-14. First Day of Postal Service, cachet by Tazewell G. Nicholson.

USCS Postmark
Catalog Illus. M-22

Other Information

USS McFARLAND earned the Presidential Unit Citation Ribbon, the Asiatic-Pacific Campaign Medal w/ 2 battle stars and the World War II Victory Medal during her Naval career.

NAMESAKE - Seaman John C. McFarland (1840–1881)
Seaman John McFarland, USN, entered the Navy at Boston, Mass., 24 December 1861 as seaman on USS Ohio, later transferring to USS Hartford in the West Gulf Blockading Squadron. Rated captain of the forecastle, he had the station at the wheel in every engagement in which USS Hartford participated. During the Battle of Mobile Bay 4 and 5 August 1864. McFarland left his sickbed to take up station, keeping the wheel of Admiral Farragut's flagship throughout the storm of shell and shot. He was commended by his commanding officers for his fortitude and intelligence and was awarded the Medal of Honor for his gallant and meritorious service. The circumstances and date of his death are unknown.

The ships sponsor was Miss Louisa Hughes.

If you have images or information to add to this page, then either contact the Curator or edit this page yourself and add it. See Editing Ship Pages for detailed information on editing this page.


The Truth About the Catholic Church and Slavery

Some Catholic writers claim that it was not until 1890 that the Roman Catholic Church repudiated slavery. A British priest has charged that this did not occur until 1965. Nonsense!

As early as the seventh century, Saint Bathilde (wife of King Clovis II) became famous for her campaign to stop slave-trading and free all slaves in 851 Saint Anskar began his efforts to halt the Viking slave trade. That the Church willingly baptized slaves was claimed as proof that they had souls, and soon both kings and bishops&mdashincluding William the Conqueror (1027-1087) and Saints Wulfstan (1009-1095) and Anselm (1033-1109)&mdashforbade the enslavement of Christians.

Since, except for small settlements of Jews, and the Vikings in the north, everyone was at least nominally a Christian, that effectively abolished slavery in medieval Europe, except at the southern and eastern interfaces with Islam where both sides enslaved one another's prisoners. But even this was sometimes condemned: in the tenth century, bishops in Venice did public penance for past involvement in the Moorish slave trade and sought to prevent all Venetians from involvement in slavery. Then, in the thirteenth century, Saint Thomas Aquinas deduced that slavery was a sin, and a series of popes upheld his position, beginning in 1435 and culminating in three major pronouncements against slavery by Pope Paul III in 1537.

It is significant that in Aquinas's day, slavery was a thing of the past or of distant lands. Consequently, he gave very little attention to the subject per se, paying more attention to serfdom, which he held to be repugnant.

However, in his overall analysis of morality in human relationships, Aquinas placed slavery in opposition to natural law, deducing .

To continue reading, subscribe now. Subscribers have full digital access.


DDM4®V7® PRO

The DDM4 V7 PRO AR15 style firearm is for competitors looking to dominate podiums in today's popular multi-gun matches. Built around our 18 inch Cold Hammer Forged barrel, this platform delivers the speed, controllability, and precision required to engage the most difficult multi-gun stages.

The V7 PRO comes standard with the MFR 15.0 M-LOK rail, which offers incredible weight savings as well as superior cooling, ergonomics, and modularity while maintaining the strength and durability expected from Daniel Defense. An uninterrupted Picatinny rail on top and M-LOK attachment points ensure plenty of real estate for optics and accessories and allow for the maximum sight radius for accurate shooting with rail mounted iron sights. Its muzzle device, the Muzzle Climb Mitigator, redirects propellant gasses through calibrated ports, countering both recoil and muzzle climb. A Geissele Automatics Super Dynamic 3 Gun Trigger delivers rapid hits on target with its light, short pull and quick reset. Combined with the softened recoil impulse of a rifle-length gas system, this allows for shorter split times, more precise follow-up shots, and reduced fatigue. The independently ambi GRIP-N-RIP Charging Handle accommodates left- and right-handed shooters. This rifle also comes with the ergonomic Daniel Defense Buttstock and Pistol Grip.


Compatible Upgrades

 • Decent guns with excellent, perhaps too excellent, ballistics.
 • Excellent HE penetration
 • Improved AP penetration angles (same as USN cruisers)
 • Fast, hard-hitting torpedoes.
 • Decent AA - for a Tier IX destroyer.
 • A useful suite of consumables.
 • Very good concealment — 5.8km with the upgrade and the skill.
 • Low health pool for a Tier IX destroyer.
 • Low DPM and fires per minute, even with the reload booster.
 • Disappointing 8km torpedo range.
 • Slow.
 • Mediocre agility: large turn radius and average rudder shift.
 • Joint worst Smoke Generator () performance in tier/class
 • No Hydroacoustic Search () - unusual for a KM destroyer.

Research


Powerball Prizes

Match

Prize

 • Grand Prize
 • $1 Million
 • $50,000
 • $100
 • $100
 • $7
 • $7
 • $4
 • $4

Power Play 2x

 • Grand Prize
 • $2 Million
 • $100,000
 • $200
 • $200
 • $14
 • $14
 • $8
 • $8

Power Play 3x

 • Grand Prize
 • $2 Million
 • $150,000
 • $300
 • $300
 • $21
 • $21
 • $12
 • $12

Power Play 4x

 • Grand Prize
 • $2 Million
 • $200,000
 • $400
 • $400
 • $28
 • $28
 • $16
 • $16

Power Play 5x

 • Grand Prize
 • $2 Million
 • $250,000
 • $500
 • $500
 • $35
 • $35
 • $20
 • $20

Power Play 10x

 • Grand Prize
 • $2 Million
 • $500,000
 • $1,000
 • $1,000
 • $70
 • $70
 • $40
 • $40

All logos are the trademark & property of their owners and not Sports Reference LLC. We present them here for purely educational purposes. Our reasoning for presenting offensive logos.

Logos were compiled by the amazing SportsLogos.net.

Copyright © 2000-2021 Sports Reference LLC. All rights reserved.

Much of the play-by-play, game results, and transaction information both shown and used to create certain data sets was obtained free of charge from and is copyrighted by RetroSheet.

Win Expectancy, Run Expectancy, and Leverage Index calculations provided by Tom Tango of InsideTheBook.com, and co-author of The Book: Playing the Percentages in Baseball.

Total Zone Rating and initial framework for Wins above Replacement calculations provided by Sean Smith.

Full-year historical Major League statistics provided by Pete Palmer and Gary Gillette of Hidden Game Sports.

Some defensive statistics Copyright © Baseball Info Solutions, 2010-2021.

Some high school data is courtesy David McWater.

Many historical player head shots courtesy of David Davis. Many thanks to him. All images are property the copyright holder and are displayed here for informational purposes only.


Watch the video: Who was Ashli Babbit?